Termin usługi finansowe kryje pod swoim obszernym pojęciem wszelkiego rodzaju usługi, które mają charakter zarówno bankowy, jak i kredytowy, czy ubezpieczeniowy, emerytalny, inwestycyjny lub też płatniczy. Usługi finansowe możemy podzielić na takie etapy, jak działalność kredytowa, działalność depozytowa, obsługa zarówno podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych, obsługa w obrocie płatniczym, oraz obsługa w obrocie papierów wartościowych.Usługi finansowe mają swoje charakterystyczne cechy, do których możemy zaliczyć między innymi to, że nie można nabyć praw własności do danej usługi, kolejną cechą jest ich nietrwałość, oraz złożoność, wymagająca częstego kontaktu na linii pracownik banku – klient. Innymi ważnymi cechami usług finansowych jest ich niematerialność oraz ich niejednorodność. Usługi finansowe są skonstruowane w ten sposób, że pozostają nierozdzielne z wykonawcą tych usług, ma to bezpośredni związek z opinią, jaka krąży o firmie, która świadczy dane usługi. Usługi finansowe, w związku z rozwojem gospodarczym i technologicznym, oraz przymusem zaspokajania podstawowych potrzeb, wkradły się w życie zarówno przedsiębiorstwa jak i gospodarstwa domowego i nie mogą one już poprawnie funkcjonować bez tego typu usług.

Podobne artykuły

  • Różnorodne sposoby inwestowaniaRóżnorodne sposoby inwestowania Pieniądze można zarabiać nie tylko w pracy, chociaż niewątpliwie to stanowi najczęstszy sposób. Niektórzy również korzystają z okazji, kładąc swe oszczędności na lokatę terminową, […]
  • I kto się w tym połapie?I kto się w tym połapie? Polski system podatkowy jest jednym z bardziej skomplikowanych na świecie. W Europie oprócz Włoch żaden inny kraj nie ma tak skomplikowanych przepisów właśnie jak my Polacy. Dlatego też […]
  • Inteligentne oszczędzanieInteligentne oszczędzanie Nowoczesne budownictwo zarządzane jest na nieco innych niż kiedyś zasadach. Coraz rzadziej już otrzymujemy rachunki za czynsz z wliczonym gazem czy wodą, a coraz więcej w naszych […]
  • Problemy z deklaracją podatkowąProblemy z deklaracją podatkową Często gdy przychodzi marzec czy kwiecień z narastającą paniką myślimy o zbliżającym się dużymi krokami ostatecznym terminie złożenia deklaracji podatkowych. Wiadomo, że spóźnienie się z […]
  • Dobry biznesplan, to połowa sukcesu.Dobry biznesplan, to połowa sukcesu. Zanim ktoś założy własną działalność, powinien sprawdzić na papierze, czy interes wypali. Jest to bardzo ważne, szczególnie w takim wypadku, gdy pożycza się pieniądze na inwestycje od […]
  • Sprzęt i samochody na firmęSprzęt i samochody na firmę Nie ma rzeczy, której nie dałoby się wziąć w leasing. Wiele firm tyko dzięki tej formie pozyskiwania przetrwało. Od wielu lat leasing jest tak popularny, że coraz więcej firm się tym […]