Czy możliwa jest zmiana miejsca prowadzenia działalności i użytkowania kas rejestrujących? Jeśli tak, to jak przeprowadzić wszystko sprawnie i skutecznie w Urzędzie Skarbowym? Kasy fiskalne mogą zmienić miejsce użytkowania między innymi na skutek zmiany miejsca prowadzenia działalności. Zasady, na jakich należy tego dokonać zostały ustanowione przez przepisy rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych.Przepisy te nie określają, czy możliwe jest aby kasy fiskalne zmieniały miejsca używania ani nie określają jak ma wyglądać procedura obowiązująca w takim przypadku, ale przyjmuje się, że taka możliwość istnieje. Takie sytuacje dopuszczają urzędy skarbowe. Podatnik, który kasy fiskalne przenosi w inne miejsce użytkowania zobowiązany jest zawiadomić o tym zdarzeniu urząd skarbowy, w którym dana kasa została zaewidencjonowana. Obowiązkiem podatnika jest również zgłoszenie kasy do firmy sprawującej obsługę serwisową w celu dokonania zmian danych zakodowanych w pamięci kasy w zakresie dotyczącym adresu punktu sprzedaży, w którym po dokonanej zmianie kasy fiskalne będą użytkowane. Zmiana miejsca użytkowania kasy powinna być ponadto odnotowana w książce serwisowej kasy i przedstawiona do akceptacji urzędu skarbowego.

Podobne artykuły

  • Jak wybrać kasy fiskalne?Jak wybrać kasy fiskalne? Coraz więcej osób prowadzących działalność gospodarczą zobligowanych jest do tego by zainstalować kasy fiskalne. Jednak mało kto z osób, które muszą dokonać takiego zakupu, tak naprawdę […]
  • Bank powszedniBank powszedni O banku trudno powiedzieć inaczej niż „bank powszedni”. Oznacza to mniej więcej tyle, że każdego dnia, przy każdej okazji ta instytucja jest obok nas i stale nam towarzyszy w różnych […]
  • Praca biurowaPraca biurowa Oddziaływanie pracy biurowej na działalność całości ma ogromne znacznie. Administracja biurem może zarówno usprawniać funkcjonowanie firmy, jak również przyczyniać się do powstawania […]
  • Czy leasing to samo co wynajem?Czy leasing to samo co wynajem? Zasadniczo przejęte z angielskiego, ale na stałe już goszczące w języku polskim słowo leasing oznacza dokładnie to samo co wynajem. I tak na przykład leasingować, czyli wynająć na […]
  • Kasy fiskalne – kto ma obowiązek używania?Kasy fiskalne – kto ma obowiązek używania? Poprzez rozporządzenie z Ministra Finansów z dnia 1.05.2011 roku, nastał obowiązek używania fiskalnych kas, w celu prowadzeni ewidencji sprzedaży. Osoby świadczące usługi prawne, są […]
  • Sprzęt i samochody na firmęSprzęt i samochody na firmę Nie ma rzeczy, której nie dałoby się wziąć w leasing. Wiele firm tyko dzięki tej formie pozyskiwania przetrwało. Od wielu lat leasing jest tak popularny, że coraz więcej firm się tym […]