Poprzez rozporządzenie z Ministra Finansów z dnia 1.05.2011 roku, nastał obowiązek używania fiskalnych kas, w celu prowadzeni ewidencji sprzedaży. Osoby świadczące usługi prawne, są zobowiązane prowadzić rejestrację przedmiotowo, zaś przedsiębiorcy, którzy przekroczyli próg obrotu (4000 zł) lub rolnicy ryczałtowi, świadcząc usługi na rzecz osób fizycznych muszą prowadzić ewidencję ze względu na podmiot.Kasy fiskalne zobowiązują użytkowników, do stosowania ich jedynie do rejestracji własnej sprzedaży. Dodatkowo przedsiębiorcy są zobowiązani do wydawania dowodów sprzedaży, jednoznacznie określających czego ona dotyczy (paragony). Ponadto kasy fiskalne posiadają opcje, dzięki którym wykonywane są raporty dobowe i miesięczne ze sprzedaży. Raporty te w wyniku ustawy, powinny być przechowywane przez dany okres. Kasy fiskalne muszą być raz w roku serwisowane, przez punkty specjalizujące się w tej dziedzinie, zaś w wyniku kontroli właściwych organów, użytkownicy mają obowiązek udostępnić urządzenie. Dla rozpoczynających działalność przedsiębiorców, przyznawane są odliczenia od podatku kwoty wydanej na zakup kasy fiskalnej (nie więcej niż 700 zł). Do zwrotu prawo mają właściciele kas, posiadający dowód zakupu kasy z homologacją Ministerstwa Finansów. Wymagane jest również złożenie oświadczenia o ilości kas i punktach, w których kasy fiskalne zostały zainstalowane, na takie zgłoszenie przysługuje 7 dni od daty fiskalizacji. Można też wybrać drukarkę fiskalną, która drukuje faktury VAT.

Podobne artykuły

  • Bank powszedniBank powszedni O banku trudno powiedzieć inaczej niż „bank powszedni”. Oznacza to mniej więcej tyle, że każdego dnia, przy każdej okazji ta instytucja jest obok nas i stale nam towarzyszy w różnych […]
  • Kasa fiskalnaKasa fiskalna Wydaje nam dzisiaj oczywiste, gdy zachodzimy do jakiegokolwiek sklepu, że na ladzie przed sprzedawcą widzimy kasę. Jednocześnie nie zwracamy na nie większej uwagi.Przynajmniej póki nie […]
  • Kasy fiskalne.Kasy fiskalne. Osoby, które prowadzą działalność polegającą na sprzedaży towarów bądź usług, a ich odbiorcami są osoby fizyczne (nie będące przedsiębiorcami) oraz przedsiębiorcy, którzy kupują prywatnie […]
  • Rodzaje kas fiskalnych i ich przeznaczenie.Rodzaje kas fiskalnych i ich przeznaczenie. Wszechobecność kas fiskalnych nikogo już nie dziwi. Fiskalna kasa służy do ewidencjonowania sprzedaży danego towaru czy usługi. Producentami tych urządzeń są przede wszystkim POSNET, […]
  • Sprzęt i samochody na firmęSprzęt i samochody na firmę Nie ma rzeczy, której nie dałoby się wziąć w leasing. Wiele firm tyko dzięki tej formie pozyskiwania przetrwało. Od wielu lat leasing jest tak popularny, że coraz więcej firm się tym […]
  • Czy leasing to samo co wynajem?Czy leasing to samo co wynajem? Zasadniczo przejęte z angielskiego, ale na stałe już goszczące w języku polskim słowo leasing oznacza dokładnie to samo co wynajem. I tak na przykład leasingować, czyli wynająć na […]